PANDEMIE | BESCHERMING

Het strikt aanhouden van anderhalve meter afstand - zonder de bezetting te verlagen - zal in praktijk lastig zo niet onmogelijk blijken. Omdat de desks in een control room vaak onder een verhoogde vloer zijn aangesloten en de desks zwaar zijn, kunnen deze niet eenvoudig worden verplaatst. Daarnaast vraagt de samenwerking in de ruimte vaak om een bepaalde verdeling, bezetting en onderlinge samenhang van de werkplekken.

Daar waar de anderhalve meter niet kan worden aangehouden moet de operator worden beschermd om veilig te kunnen werken. Dit onderdeel beschrijft het gebruik van gelaatsschermen (face shields) en mondneusmaskers.

    Gebruik beschermingmiddelen om anderen te beschermen
Spatmaskers en/of mondneusmaskers worden primair gedragen met als doel besmetting van collega's te voorkomen; niet andersom.

Gebruik van gelaatsschermen
Als afscherming noodzakelijk, maar niet wenselijk of niet mogelijk is, dan kan als alternatief worden gekozen voor dragen van gelaatsscherm; een kunststof doorzichtig vizier dat voor de neus en de mond of voor het hele gezicht wordt gedragen.

Net als bij het gebruik van kunststof schermen rond de desk wordt de kans op besmetting van een collega door druppeltjes (groter dan 5 micron) die worden verspreid bij praten, hoesten of niezen bij het dragen hiervan beperkt. Veel druppeltjes zullen worden opgevangen aan de binnenzijde van het gelaatsscherm. Hierdoor zullen de oppervlakten rondom de operator bovendien schoner blijven dan bij het gebruik van schermen. Net als bij de transparante schermen blijft het gezicht van de operator zichtbaar. Het dragen van een gelaatsscherm voorkomt ook het onbewust aanraken van het gezicht met de handen.

Er komen steeds meer gelaatsschermen op de markt die alleen de neus en de mond bedekken en eenvoudig op en af gezet kunnen worden. Later meer hierover.

Een gelaatsscherm moet aan het einde van de dienst worden weggegooid of goed worden schoongemaakt.

Gebruik van mondneusmaskers
Net als het gelaatsscherm is het mondneusmasker een goed alternatief, als afscherming van de operator noodzakelijk, maar niet wenselijk of mogelijk is.

Bij het gebruik van een mondneusmasker worden niet alleen druppeltjes (groter dan 5 micron) tegengehouden, maar ook kleinere deeltjes. Hierdoor zullen niet alleen de oppervlakten rondom de operator schoner blijven, maar komen er ook minder virusdeeltjes in de lucht. Net als het gelaatsscherm voorkomt het masker ook het onbewust aanraken van het gezicht met de handen.

Belangrijkste nadeel van het dragen van een mondneusmasker is dat een groot deel van het gezicht niet meer zichtbaar is.

Een mondneusmasker moet bij voorkeur aan één stuk gedragen worden totdat de ademhalingsweerstand te hoog wordt (het masker raakt verzadigd). Hierbij wordt uitgegaan van maximaal 3 uur achtereen dragen. Een mondneusmasker moet daarom meermaals per dienst worden vervangen. *

Combinatie van beschermen en afschermen
Het acht uren achter elkaar dragen van een beschermingsmiddel is niet prettig. Er kan daarom ook worden gekozen voor een combinatie van schermen rond de desk en het dragen van een gelaatsscherm of mondneusmasker bij het lopen in de ruimte. Dit kan een oplossing zijn voor het op minder dan anderhalve meter afstand achterlangs lopen zonder daarbij schermen achter de operator te plaatsen. Zie tevens het onderdeel ergonomie.

Omdat het mondneusmasker bij voorkeur niet met de handen moet worden aangeraakt, lijkt het gebruik van een gelaatsscherm bij het lopen in de ruimte het beste alternatief; deze kan eenvoudig worden op en afgezet.

* BRON: RIVM Richtlijnen voor veilig gebruik mondmaskers