PANDEMIE | KLEEDRUIMTE

Omkleden
In veel control rooms wordt bedrijfskleding gedragen of wordt in uniform gewerkt.

   Kleed je indien mogelijk thuis om
Houd de kleedruimte beschikbaar voor collega's die geen andere keuze hebben dan zich op het werk om te kleden.

    Houd afstand
Voorkom een situatie dat in de kleedruimte teveel mensen tegelijk aanwezig zijn en waarborg dat tenminste anderhalve meter afstand kan worden aangehouden door degene die je voorgingen. Wacht dus op elkaar.

   Ruim je kleding op, laat deze niet hangen
Hang kleding bij voorkeur in je persoonlijke locker. Als dit niet mogelijk is, berg dan je kleding op in een tas. Laat kleding niet hangen in de kleedruimte. Op die manier wordt contact met kleding van een eventuele besmette persoon voorkomen.

Kans op besmetting via kleding

Omkleden vindt veelal in een korte periode plaats; tijdens de dienstwissel. Het is daarom mogelijk dat tijdens het omkleden kleding van een besmet persoon (nog) virusdeeltjes bevat. Voorkom contact met kleding van een ander.


   Houd de deur naar de kleedruimte gesloten
Als er voldoende ventilatie in de kleedruimte is, houd dan de deur zoveel mogelijk gesloten om eventuele verspreiding van het virus door het gebouw via de lucht zoveel mogelijk te voorkomen. **

   Laat de ventilatie continu aan
Draag er zorg voor dat de ventilatie in de kleedruimte altijd aan staat. Ook als er niemand aanwezig is. *

Douchen
Douchen is geen aerosolvormende handeling. *** Om te douchen in de kleedruimte hoeven daarom geen aanvullende maatregelen te worden getroffen.

   Douche indien mogelijk thuis
Houd het verblijf in de kleedruimte zo kort mogelijk. Op die manier kunnen zoveel mogelijk collega's (na elkaar) gebruik maken van de kleedruimte. Douche daarom bij voorkeur thuis of douche zo kort mogelijk.


*     BRON: REHVA Federation of European Heating, Ventilation and Airconditioning Association
**   BRON: TNO, TUe, VCCN en HaskoningDHV Nederland B.V. FAQ Luchtbeheersing ziekenhuizen *** BRON: RIVM, FAQ Zorgmedewerkers