PANDEMIE | KLIMAAT

Er zijn veel voorbeelden van situaties waar besmetting via de lucht lijkt te hebben plaatsgevonden. Besmetting als gevolg van aerosolen kan dan ook niet worden uitgesloten. Daarom wordt aanbevolen om de lucht in een ruimte zoveel als mogelijk te verversen (verdunnen) met buitenlucht. Daarnaast moet worden voorkomen dat eventuele virusdeeltjes via de lucht van de ene ruimte naar de andere ruimte worden verspreid.

Gebruik van UV-C licht voor desinfecteren lucht

Mocht worden aangetoond dat besmetting daadwerkelijk via aerosolen plaatsvindt terwijl het aantal besmette personen relatief hoog is, dan kan naast het treffen van hieronder genoemde maatregelen aanvullend worden gekozen voor actieve bestrijding van deeltjes in de lucht. Hoog in de ruimte kunnen zogenaamde Upper Air UV-C units worden geplaatst; lampen die continu de lucht boven in de ruimte desinfecteren zonder dat het schadelijke licht de operators in de ruimte bereikt. ***


   Zorg voor zoveel mogelijk toevoer van buitenlucht
Voorkom recirculatie. Schakel luchtbehandelingskasten met recirculatie naar 100% buitenlucht. Schakel fan-coil-units uit of schakel ze zo dat de ventilatoren aan blijven. Houd de installatie 24/7 operationeel en ventileer op de normale snelheid. *

   Houdt deuren gesloten
Houd deuren zoveel mogelijk gesloten om verspreiding van het virus door het gebouw via de lucht zoveel mogelijk te voorkomen. **

       Aanpassing luchttemperatuur niet nodig
Sommige virussen worden bij een hogere temperatuur minder actief. Bij COVID-19 heeft dit echter pas effect bij temperaturen van 30 graden Celcius of hoger. Het verhogen van de temperatuur tot deze waarde is een control room niet wenselijk. *

Omgang met een warmtewisselaar

Een platenwarmtewisselaar kan gewoon aan blijven staan. Goed gemonteerde en goed onderhouden warmtewielen hoeven niet te worden uitgeschakeld. Als hieraan wordt getwijfeld, schakel het warmtewiel dan uit. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bij luchtlekkage in warmtewielen vooral gassen worden doorgelaten, maar vrijwel geen deeltjes. *


Omgang met een airo-unit

Ook een airco-unit kan aan blijven staan. De meeste airco-units brengen buitenlucht in de ruimte. Dat is gunstig; de lucht wordt zo verdund. Standalone-units veranderen niets aan de hoeveelheid deeltjes die eventueel al in de ruimte aanwezig zijn en hebben daarmee geen positief maar ook geen negatief effect.

RIVM: De rol van deze installaties in de verspreiding van SARS-CoV-2 is nog niet opgehelderd, maar ze lijken geen relevante rol te spelen bij de verspreiding van het virus. Hoewel onderbouwing ontbreekt of door de geforceerde luchtstromen druppels met SARS-CoV-2 verder dan 1,5 meter kunnen komen en kunnen leiden tot een besmetting, is het ook niet uit te sluiten. Tegen gebruik maken van deze systemen op individuele basis bestaat geen bezwaar.****


    Aanpassing luchtvochtigheid niet nodig
Sommige virussen worden bij een hogere luchtvochtigheid minder actief. Bij COVID-19 heeft dit echter pas effect bij luchtvochtigheid van 70 80 procent. Het verhogen van de luchtvochtigheid tot deze waarde is een control room niet wenselijk. *

   Vervang luchtfilters volgens planning
Filters kunnen volgens de normale planning worden vervangen. Bij het vervangen dienen wel aanvullende maatregelen te worden getroffen. Het is beter om in deze periode geen schoonmaak van de luchtkanalen te plannen. *

    Lucht niet-geventileerde ruimten
In ruimten zonder mechanische ventilatie is het aan te bevelen de ramen open te zetten. Op die manier wordt zoveel mogelijk buitenlucht in de ruimte ingebracht; ook als dit ten koste gaat van het comfort. *


*       BRON: REHVA Federation of European Heating, Ventilation and Airconditioning Association
**     BRON: TNO, TUe, VCCN en HaskoningDHV Nederland B.V. FAQ Luchtbeheersing ziekenhuizen
***   BRON: Signify Air disinfection
**** BRON: RIVM Ventilatie en COVID-19