PANDEMIE | BLIJVEND

Een aantal van de pandemie maatregelen lijken goed om altijd te treffen; zogenaamde no-regret maatregelen. Deze maatregelen hebben onder alle omstandigheden toegevoegde waarde, beperken van het aantal aanvullend te treffen maatregelen en/of de zwaarte ervan of zijn achteraf niet snel genoeg te realiseren. Deze maatregelen zijn op deze website 'gepind'.  

NB: Dit overzicht zal de komende maanden op basis van de ervaring met de maatregelen worden aangevuld.

   Blijf thuis bij koorts
zie: pandemie | gezondheid

   Gebruik automatische deuropeners of schuifdeuren
zie: pandemie | hygiene

   Gebruik een eigen toetsenbord en muis
zie: pandemie | hygiene

   Gebruik een eigen headset
zie: pandemie | hygiene

  Reinig je werkplek
zie: pandemie | hygiene

    Kies een desk met een diepte van 96 cm of meer
Bij het gebruik van een desk met een diepte van tenminste 96 cm kan altijd tegenover elkaar worden gewerkt met een tussenruimte van 150 cm en daarmee zonder een scherm tussen de werkplekken te hoeven plaatsen. Zie: pandemie | ergonomie

  Houd tenminste 270 cm tussen de desks bij rug-aan-rug werken en achterlangs lopen
Door bij rug aan rug werken achter beide desks 90 cm vrij te houden voor het verschuiven van de stoel en daar tussen nog eens 90 cm om tussendoor te passeren, kan in de toekomst altijd een scherm achter de operator worden geplaatst. Zie: pandemie | afscherming

  Houd tenminste 180 cm tussen de desks bij achter elkaar werken en achterlangs lopen
Door in een klassikale opstelling achter een desk 90 cm vrij te houden voor het verschuiven van de stoel en daarachter nog eens 90 cm om achterlangs te passeren, kan in de toekomst altijd een scherm achter de operator worden geplaatst. Zie: pandemie | afscherming

   Gebruik de eigen pantry
Realiseer in een omgeving waar 24/7 wordt gewerkt een eigen pantry voor de medewerkers zodat zij een relatief schone omgeving hebben om hun maaltijden te kunnen bereiden. Zie: pandemie | pantry

   Gebruik sensorkranen
Gebruik sensorkranen in 24/7 omgeving om te voorkom dat de kraan na het wassen van de handen opnieuw moet worden aangeraakt. Zie: pandemie | toilet

    Laat toiletgroepen extra schoonmaken
Toiletgroepen in een 24/7 omgeving worden tot drie maal zo vaak gebruikt als in een normale kantooromgeving. Laat deze dus vaker dan gebruikelijk schoonmaken. Zie: pandemie | toilet