PANDEMIE | TOILET
Dat virusdeeltjes aanwezig zijn in de ontlasting, werd duidelijk toen deze werden aangetroffen in het rioolwater. Door de hoge dosis lichaamsvloeistoffen in een toiletgroep is de kans op besmetting daar groot.

    Houd afstand
Voorkom een situatie dat in het voorportaal van de toiletgroep teveel mensen tegelijk aanwezig zijn en waarborg dat tenminste anderhalve meter afstand kan worden aangehouden door degene die je voorgingen. Wacht dus op elkaar.

   Houd de deur naar de toiletgroep gesloten
Als er voldoende ventilatie in de toiletgroep is, houd dan de deur zoveel mogelijk gesloten om verspreiding van het virus door het gebouw via de lucht zoveel mogelijk te voorkomen. **

Vastpakken deurkruk

Het vastpakken van de deurkruk in een toiletruimte is hier niet zozeer een probleem, omdat water en zeep nabij zijn. Open de deur bij het verlaten van het toilet met een papieren handdoekje en gooi deze weg in een, buiten de toiletgroep geplaatste, vuilnisbak.


    Houd de ramen van toiletgroepen gesloten
Als er voldoende ventilatie in de toiletgroep is, houd dan eventuele ramen gesloten om zo de juiste ventilatierichting te garanderen. *

      Sluit deksel voor het doortrekken
Vermijdt contact met afvalwater. Sluit als voorzorgsmaatregel (indien aanwezig) de klep van het toilet voordat het toilet wordt doorgetrokken. Op die manier wordt het in de lucht komen van kleine druppeltjes zo veel als mogelijk voorkomen. *

    Was je handen tenminste 20 seconden
Was na het gebruik van het toilet altijd je handen en droog deze af met een nieuw papieren handdoekje. Sluit daarna (indien nodig) de kraan met hetzelfde handdoekje.

    Gebruik sensorkranen
Om na het wassen van je handen de kraan niet meer aan te hoeven raken is het aan te bevelen om juist in toiletgroepen van control rooms gebruik te maken van sensorkranen. Deze geven alleen water als er handen onder de kraan worden gedetecteerd.  

    Laat extra schoonmaken
Regel extra schoonmaak van de toiletgroepen door de facilitair beheerder.  

   Laat de ventilatie continu aan
Draag er zorg voor dat de ventilatie in de toiletgroepen altijd aan staat. Ook als er niemand op het toilet aanwezig is. *


*   BRON: REHVA Federation of European Heating, Ventilation and Airconditioning Association
** BRON: TNO, TUe, VCCN en HaskoningDHV Nederland B.V. FAQ Luchtbeheersing ziekenhuizen