PANDEMIE | VERKEER

Om elkaar lopend op een afstand van 150 cm te passeren is een breedte nodig van circa 270 cm: 60cm looppad, 150 cm afstand en nog eens 60 cm looppad. Dit is voor de gemiddelde verkeersruimte niet reel. Er moeten daarom maatregelen worden getroffen om de verkeersruimte met een grote groep mensen te kunnen gebruiken.

    Maak onderscheid tussen ingangen en uitgangen
Maak indien mogelijk onderscheid tussen ingangen en uitgangen van de control room. Op die manier worden de verkeersstromen eenvoudiger te scheiden. Maak daarbij duidelijk dat deze regel niet geldt in geval van nood.

   Realiseer eenrichtingsverkeer
Realiseer daarom zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer om passeren te voorkomen. Maak daarbij duidelijk dat deze regel niet geldt in geval van nood; nood breekt wet.

    Neem zoveel mogelijk de trap
Neem zoveel mogelijk de trap. Op die manier blijft de lift beschikbaar voor mensen die deze echt nodig hebben. Houd afstand. Loop rustig; voorkom hijgen.

      En tot twee personen per lift
Gebruik de lift alleen wanneer strikt noodzakelijk. Gebruik de lift - afhankelijk van de grootte - met slechts n of twee personen tegelijk om voldoende afstand tot elkaar te kunnen houden.

    Kijk of er voldoende ruimte is
Controleer voordat je uit je werkplek stapt en/of de verkeersruimte betreedt of er voldoende ruimte is om 150 cm afstand van elkaar te houden.

    Spreek niet in de verkeersruimte
Ga geen gesprek aan in de verkeersruimte. Voorkom eventuele besmetting in de toch al beperkte ruimte en houd de verkeersruimte beschikbaar voor anderen.